#BUDAYA JAWA

Ajian Kelonan Pangruwating Asmara

Ajian Kelonan Pangruwating AsmaraNalika nonton twitter jebul wong-wong lagi padha rame, yaiku rame urusan RUU Ketahanan Keluarga. RUU-ne jenenge Ketahanan Keluarga, nanging njerone dilalah ana ukara bab senggaman (sex), utamane tumindak sanggaman nganggo tata cara BDSM (bondage, disipcine, dominance, submission, […]

#ARTIKEL

Bucin Legendaris Tlatah Jawa

Ing jaman sing sansaya ora mbejaji iki, mecungul meneh istilah aneh yaiku Bucin. Ngertiku malah teka adhiku, sakbanjure lagi weruh kanthi dhong sakwise nyawang postingan-postingan ing sosial media bab apa ta bucin kuwi. Sok-sok rupa video nalika cah lanang ngrayu […]

#PERJALANAN

Es Legen Sakral Awang-Awang

Jawasastra bar dolan golek sing seger-seger yaiku es legen. Dilalah ketemune ana ing daerah Awang-Awang, Mojosari, Mojokerto. Iki ana artikel grafise. Sugeng amirsani Aja lali tetep dipantau sosial mediane Jawasastra supaya entuk update artikel grafis Jawasastra Mlaku-Mlaku. Bisa uga ujug-ujug […]

#ARTIKEL

Pelet Dudu Tandha Tresna

Dhisik ana ing omah dhewe kerep keprungu lan ngerti dhewe praktek kanca-kanca sing main pelet. Nalika pindhah Yogyakarta, wis suwe ora krungu meneh crita mistik pelet kaya mengkono. Nganti cedhak-cedhak dina iki ana kanca sing crita nek pacare kancane kecanthol […]

#ARTIKEL

Keraton Jawa sing Dudu Anyar

Dhek wingi kae sempet ana ontran-ontran, yaiku ngadege Kraton Agung Sejagat ing dhaerah Purworejo, Jawa Tengah. Durung entek angete, ujug-ujug ana warta meneh nek ing Jawa Barat ana Kraton Sunda Empire. Antarane Kraton Agung Sejagat lan Sunda Empire padha-padha ngaku […]

#BUDAYA JAWA

Literatur Djawa; Pusaka Djamus Kalimasada

Maca utawa krungu tembung Pusaka Djamus Kalima Usada utawa Jamus Kalimasada mesthi kelingan menawa pusaka kuwi duwekke Prabu Puntadewa. Kalimasada kuwi gegagamaning jawata arupa buku sakral.   Kanggo prelune dakwah Islam, wong Islam percaya nek Kalimasada dianggep wujuding kalimah syahadat, sing mawujudake yaiku Kanjeng Sunan […]