Panca Geguritan Andy Sri Wahyudi

Garis Abang

Aku dudu aku
Neng njero awakku ana asu
Cacahe sewu. Pating jegog. 
Ana sing misuh: Bajingan! 
Sapa kuwi sing ndlusup neng pikiranku? 
Grusa- grusu nesu-nesu nuruti hawa nepsu.
Aluamah. Ora tau wareg. 
Mubeng nggangsret. Wegah mandheg. 
Ana sing mesem lan sumeleh.
Laku. Laku. Laku. Tarung sajroning dhadha. 
Aku dudu aku. 
Sapa luwih digdaya bakale mlumah pasrah lan sumeleh.
Takonana awakmu.
Takonana garis-garis abang sing mili nguripi urip.
Garis abang sajroning aku.
Menenga.
Lakokna.. Dadi lakon-lakon sajroning lelakon. 

16 Oktober 2021

Geguritan Andy Sri Wahyudi

Geguritan Andy Sri Wahyudi: Mangsa Udan

Awakku pecah pecah dadi papat.
Siji mlayu nembus udan.
Siji mabur piknik sajroning mendhung.
Siji playon neng ndhuwur wit-witan.
Siji maneh nglangi neng kali.
Lelumban kanthi bungah ati.
Suket lan kalanjana mesam-mesem weruh aku, aku  aku, lan aku.
Udan dadi grimis riwis-riwis. Langite semburat kuning angine krasa anyep. 

Ana kidung ngambang ing awang-awang. 
Nglantarake wong-wong kinasih rumasuk sajroning awakku.

Awak sing wis nyawiji.
Alon-alon bali mbaka siji.
Madhep ngarep lan madhep mburi. 

Lakumu lan lakuku nyabrangi tetes-tetes banyu.
Ngrasakake angeting wayah werna ibu. 

Tirto, 30 Oktober 2021

Sewengi 

Aku mubeng minger nggoleki sliramu sing mlayu minggat seminggu ora bali.
Nglungani katresnan sing arep ngrangket awakmu, mbanda tanganmu.

Katresnan iku digawe seka cahya sing lamis.
Kebak padudon sing ora genah.

Tekan endi playumu.
Wis mandhega sliramu bakal dakgandheng menyang gunung-gunung.
Menyang mega-mega.
Menyang awang awung. 

Mrenea lumakua kanthi endah aja wedi.
Merga katresnan wis ora tau teka.
Muksa.
Saiki kari awak dhewe sakloron.
Nggambari dina-dina nganggo eseman dawa.

31 Oktober 2021

Geguritan Andy Sri WahyudiNgeling-eling

Ana titik mlayu banter banget. Dadi garis. Dawa. 

Dawa banget

Titik. 

2021

Geguritan Andy Sri Wahyudi

Kenya saka Adoh Kana
: Fernand

… Wiwit kuwi aku duwe kanca anyar. Kanca sing bisa nyelehake langit sore nang jendhela omahku. Embuh larah-larahe, teka-teka dadi ukara lan dadi swara.

Ana donya anyar sing tuwuh saka android ngilangake susah. Nyuburake manah. Gawe kringet krasa anget.

Aku ora ngerti dununge. Ora ngerti lageyan lan adat sabene. Teka-teka dadi ukara. Dadi swara. Pari lan suket gumuyu nyawang srengenge lan Sriti sing mabur-mabur maesi awang-awang.

Maesi samubarang saindhenging sore werna kuning. 

Aku krungu swara ombak saka wetan sebrang segara. Swara sing nggawa kenya saka adoh kana. 

Teka-teka dadi ukara. Dadi swara. Wiwit kuwi ….

18 September 2021

Purna

Andy Sri Wahyudi

Lair ing Kampung Mijen, Minggiran Barat Ngayogyakarta, tanggal 13 Desember 1980. Seneng nulis gurit/puisi, cerpen, naskah lakon lan esai seni pertunjukan. Karya bukune Kumpulan Naskah Bahasa Jawa "Mak, Ana Asu Mlebu ngomah! " oleh pangaji saka Balai Bahasa Yogyakarta minangka Karya Sastra Jawa Terbaik taun 2017. Saiki lagi seneng gawe patung saka lempung.

Satu komentar di “Panca Geguritan Andy Sri Wahyudi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kembali ke atas
%d blogger menyukai ini: