Petruk NgeJawa
Petruk NgeJawa

Petruk NgeJawa1 min read

yayi, gendhuk limbuk?

kula wonten dhawuh timbalan, kangmas petruk

saupamane pun kakang iki kali?

nun inggih kula toyanipun ingkang mili

saupamane pun kakang iki wiyati?

nun inggih kula taranggana kang sumiwi

saupamane pun kakang iki salyapati?

nun inggih kula dewi setyawati

saupamane pun kakang iki rsi wara bhisma?

nun inggih kula dewi amba

saupamane pun kakang iki karna basusena?

nun inggih kula surtikanthi ingkang garwa

lha, saiki yen pun kakang iki kumbayana?

nun inggih kula turangga ingkang andherekaken ngejawa

yen mangkono dherekna pun kakang saiki, yayi…

liripun kados pundi?

“Sepatu,” 42×53 cm, goresan jari, abu rokok di atas kertas, Heru Harjo Hutomo, 2018

sepasang sepatu itu berhenti

sama sejajar

berdempetan

berdampingan

menyatu ke satu kelengkapan

bertukarkabar

yang barangkali tanpa kata dan kelakar

hanya sesesap suara

serangkaian nada

yang menyingkap hidup yang muspra:

         “Like a leaf falls and flies, the wind knows where it goes.”

Heru Siswanto

Jogja-Ponorogo, 2014-2019

Avatar
Visit
Latest posts by Heru Siswanto (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *