Rong Gurit Sri Indah Lestari
Rong Gurit Sri Indah Lestari

Rong Gurit Sri Indah Lestari1 min read

Nglangkahi Oyod Mimang

Ing sajroning guneman
Mijilnya murwani lelangen asmara
Aku isih eling marang apa kang dadi sedyaku
Ananging..

Apa ora entuk yen aku sing wis ngancik diwasa iki
Ora entuk nandhang katresnan
Apa tresnaku iki bakal takkipatake maneh

Yen aku kerep ngipatake tresna
Uripku besuke bakal kepriye
Apa iya aku urip ijen ning donya iki

Urip ya ijen
Apa meneh mati

Ya tetep wae ijen ning njero kuburan
Adhuh biyung…
Nyarung jagung
Abot kaya mikul langit


Mandira Sungsang

Yektine..
Aku kepengin oncat
Seka wewayanganmu

Nadyan abot
Aku kudu mati aneng lelakon iki

Ananging..
Yen urip dudu lelakon kang padha
Pindhane mandira
Aku mung dadi
Pangayoman sajroning kekarepanmu

Nanging sungsang ing kasunyatan uripku
Sayektine..
Aku wus netepi apa kang dadi sedyaku
Sajroning campuh prang

Datan duwe karep unggul ning palagan
Aku mung kepengin bisa
Mardikeng dhiri
Mardikeng saka wewayangan kamuktenmu

Indah Lestari
Latest posts by Indah Lestari (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *