Rumangsa Samudana Wewayangan Kelakone

Geguritan karya Apriyanto D Santoso yang membawa kita melakukan perjalanan ke dalam

Rumangsa

Kalaning ing kala cidra
Cidrane kuwi mung mukti
Mukti ginawe ing ngalam donya
Donyane wong-wong kang culika

Kalaning ing kala singgah
Singgahane mung hawa nepsu
Nepsu kang ngambra-ambra
Ambrane wong-wong kang lali

Kalaning ing kala mukti
Muktine wus bakal ilang
Ilang ing padhang jingglang
Njingglangi wong-wong kang suci


Samudana

Ruketing ati iki ginawa ngimpi
Samar kasamar kembang-kembang bungah
Sejatine wus katon samudanane
Tutup tinutup manise esem kecut
Klawan janji-janji kang wus kababar
Kabare wus ilang, musna, muspra
Wus dadi angin semu, samudanane

Neng kene mung gari rasa sepi
Digawa bungah kembang ngimpi
Impen-impen kang lumaku rikat
Ruket, samudanane

Gambar mung ilustrasi

Wewayangan

Atising hawa sing ngumbar crita
Babagan kahanan ngayawara
Swara-swara angin kang tumeka
Nambahi kapang kang suwe ilang

Kae layung wis ngumandhang
Kadhang-kadhang teka wewayangan
Sanajan isih kelingan, kudune lali
Kasaput angin ing wayah wengi


Kelakone?

Sun gurit ing wayah wengi
Swasana sangsaya sepi
Kasaput hawa njekut ngemuli

Pitakon butuh wangsulan
Wangsulan ora kudu caturan

Endahe bebrayan
Jarene mukti kekancan
Bareng nggayuh gegayuhan

Apa aku wis lali
Yen lali elingna
Suwe-suwe sangsaya ndadra
Mungkin rada ngayawara

Wengi kok kaya ngene
Dipikir mumet endhase
Impene wis ngawe-awe
Ra kelakon sajake

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: