Sapa Sira Sapa Ingsun1 min read

dhalang puniku Ingsun

tanpa kothak keprak sindhen iku

tanpa cempala ‘yaga lan ringgit

tanpa kelir debog dudu

punapa dene balencong


dhalang puniku Ingsun

nglegena tanpa surjan lan kawung

tangeh lamun curiga sinengkelit

mung hawa sumrambah wang-wung

awang-uwung tanpa blangkon

“Kanthong Bolong”. 40×40 cm. Abu di atas kertas. Karya Heru Harjo Hutomo (2007)

Ingsun kang cinacat

Ingsun kang ginunggung

ingkang pinidana

yekti kang ginanjar ugi

sanadyan samar tan jengkar klawan raga


Ponorogo, 09/02/2021

Heru Siswanto
Visit
Latest posts by Heru Siswanto (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *