Sapa Wae Bisa Kena

Sapa wae bisa kena

Alam donya iki lagi bubrah

Wus ilang tatanane


Redi padha rontok

Lemah padha bobrok

Ora ana sing bisa diawe-awe

Senajan sanak kadang dhewe


Wong-wong wus ora bisa nyawang arah

Ditambah tekaning wabah

Mung bisane ngedu amarah


Sapa sing bisa taat ora bakal cacat

Nanging sapa sing kudu ditaati?

Dene panggedhe wus ingkar dhewe

Wong cilik diplorod, wong gedhe disorot


Ora ana panggon ndhelik

Sapa wae bisa kena

Pageblug tanpa aba-aba

Luwih nggegirisi, tanpa pilih kasih


Sing sugih ya pancet selamet

Sing mlarat ya bisane mung sambat

Sing lena bakal kena

Ngrasakake pageblug sengsara

Elfina Indi Cahyani

Lair ing Jember, 30 Mei 2002. Dedunung ing Jember, Jawa Timur. Saiki ngudi kawruh ing Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), pendidikan bahasa Jawa. Instagram: elfina_ic.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kembali ke atas
%d blogger menyukai ini: