SASTRA

Karya sastra Jawa pilihan yang berhasil masuk ke website Jawasastra. Karya sastra Jawa berupa cerkak dan geguritan kiriman dari para kontributor Jawasastra
Pundhen Jati

Pundhen Jati

Restu El TungguriNovember 29, 20218 min read

Srengenge mindhik-mindhik mesem ing sewalike gunung Lawu. Hawa sing mamangane adhem atis iku saya suwe saya anget rasane. Manuk-manuk blekok miber turut sawah, mencok aneng pang-pang uwit koro, banjur mubeng-mubeng nggolek pangan. Endhute dibyaki nganggo cucuke sing wernane ireng, lancip,…

Mbah Sura

Mbah Sura

Apriyanto D SantosoNovember 21, 20215 min read

Lelakune wektu cepet banget. Ora kerasa yen wus puluhan tahun anggone Mbah Sura dadi pandega Turangga Seta. Turangga Seta, salah sawijine grup kesenian jathilan kang tau kondhang kaloka. Nanging, saiki Turangga Seta mati suri. Yen diomong wus ra ana, paraga…

Kenthi

Kenthi

YuditehaNovember 5, 20217 min read

Jeneng asline Ari, ning kabeh wong padha nyeluk Kenthi. Aja Kleru! Yen ndhelok saka jenenge, kebayang awake mesti cilik, kulite ireng lan nbedhisil. Sejatine awake kenthi gedene ping telune wong biyasa. Raine bundher, mirip kaya raine Patih Gajah Mada. Merga…

Simbar Menjangan

Simbar Menjangan

Latif Nur JanahNovember 2, 20215 min read

Sasuwene sore kuwi mau, Bapak mung meneng wae. Daktari maem utawa ngunjuk wedang, ora gelem. Saben dakkancani lungguh ing pinggir amben, dheweke banjur ngungkuri aku. Aku mung bisa ngelus-elus sikil utawa tangane sing krasa anyep njekut. Aku kentekan ukara. Dene…

Kacembang Gadhung

Kacembang Gadhung

Kevin MeinandovalOktober 18, 20215 min read

Sipat wasis utawa kapinteran dening sakehe kewan iku kena kanggo ngangkat sipate manungsa. Kadhang kala sipate bisa kanggo pameling utawa tuladha sarta sarana kawruh kawicaksananing urip ana ing alam donya. Kacarita, ing satengahing wana gung utawa alas gedhe kang ora…

GEGURITAN

Nyamudana Geni ing Setu Wengi

Nyamudana Geni ing Setu Wengi

A.P. NoegrahaJanuari 21, 20221 min read

Geni adalah api, nyamudana mengucap, di Sabtu malam Ora ana sagatra tembung kang kawuwus saka…

Tri Gurit Pinanggih – Puisi Jawa karya Revi Erlinawati

Tri Gurit Pinanggih – Puisi Jawa karya Revi Erlinawati

Revi ErlinawatiDesember 30, 20212 min read

Tiga puisi Jawa atau geguritan karya Revi Erlinawati. Berjudul Pinanggih, Impen, dan Ajur Mumur. Tiga…

Panca Gurit Baliho Pageblug

Panca Gurit Baliho Pageblug

Irul S BudiantoDesember 5, 20212 min read

FRAGMEN SUBALI mbokmenawa wis tinulis ing kitab jangkaguwa iki dadi wiwitane lelakon nyesegi dhadhanalika Mahesasura…

Rumangsa Samudana Wewayangan Kelakone

Rumangsa Samudana Wewayangan Kelakone

Apriyanto D SantosoDesember 1, 20212 min read

Rumangsa Kalaning ing kala cidraCidrane kuwi mung muktiMukti ginawe ing ngalam donyaDonyane wong-wong kang culika…

Sastra lisan

Ki Ageng Selomanik

Ki Ageng Selomanik

Irul S BudiantoJuni 30, 20218 min read

SAWISE Pangeran Diponegoro kasil kepikut lan banjur disebratake Kumpeni Walanda menyang Manado, ora njalari perjuangane rakyat ing tanah Jawa mandheg…

Karya sastra Jawa pilihan yang berhasil masuk ke website Jawasastra. Karya sastra Jawa berupa cerkak dan geguritan kiriman dari para kontributor Jawasastra. Jika Anda punya karya sastra Jawa entah itu cerkak atau geguritan, silahkan kirimkan pada kami untuk didistribusikan ke pembaca yang lebih luas. Baca tata cara pengiriman di sini

%d blogger menyukai ini: