Semar Mubal; Arakan Gurit Heru Harjo
Semar Mubal; Arakan Gurit Heru Harjo

Semar Mubal; Arakan Gurit Heru Harjo3 min read

Semar Mubal

Blegug, 60×100, kapur di atas papan, Heru Harjo Hutomo, 2020.

urip iku entut

gak urusan jawa utawa tionghoa

muslim utawa buddha

kabeh iku padha

neng ngendia ae tetep entut

terus geneya padha ribut?

            – Heru Harjo Hutomo, Jogja, 2017

Punkchoir Kabhinekan

Keblendok, 60×100, kapur di atas papan, Heru Harjo Hutomo, 2020.

kalamun nandhing sarira

tinemu beda malah nyulayani

benere dhewe ginunggung

tinampik liyaning lyan

beda kalian tepa sarira puniku

ika kang den upayaa

tinemu samining sami

            -Heru Harjo Hutomo, Ponorogo, 2017

Raos Sami

Raos Sami, 60×100 cm, kapur di atas papan, Heru Harjo Hutomo, 2020.

sarirasa iku wus

dadya mupakating panemu

sakehing kabhinekan sampun katali

rinengga eloking kluwung

lestantun manggon kelakon

            -Heru Harjo Hutomo, Ponorogo, 2017

Kaca(wirang)i

Ndlogog, 60×100 cm,kapur di atas papan, Heru Harjo Hutomo, 2020.

sarpa iku

aweh pasemoning laku

begalaning marga

sang hyang pramana margi

panon hyang manon memanoning pyambaknya            

-Heru Harjo Hutomo, Jogja, 2017

Haqq(iqi)

Semar Tan Samar, 60×100 cm, kapur di atas papan, Heru Harjo Hutomo, 2020.

semar iku

pamomong satriya tuhu

ing njero lan njaban

tansah gumolong nyawiji

kehing lamis lawan cidra swuh kabrastha

-Heru Harjo Hutomo, Jogja, 2017

Pagelaran

Pagelaran, 60×100 cm, kapur di atas papan, Heru Harjo Hutomo, 2020.

tan ingsun maparangah kahananmu

sakaliring dudu jati

amung daden kang ngreridhu

nanging tumraping margi

linampahan kanthi tanggon

            -Heru Harjo Hutomo, Ponorogo, 2018

Avatar
Visit
Latest posts by Heru Siswanto (see all)

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *