Suwung nJemplung
Suwung nJemplung

Suwung nJemplung1 min read

Adhuh biyung ,

kok tresnaku wurung


Atiku iyung,

Dina-dina rasane wuyung

Ngalor-ngidul klinthang-klinthung,

kaya wong linglung

Adhuh biyung

Aku bingung 

Aku njaluk tulung….


“Dakpungkasi sing kaya gurit iki merga wis bingung kudu nggungung tembung, dakbacutake anggonku nyuwung njemplung sinambi tongkrong nyawang wuwung, ra krasa ana swara ‘mak plung…’.” 


Viqri Khaikal
Latest posts by Viqri Khaikal (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *