Telung Gurit Eko Merapi: Nyancang Srengenge
Telung Gurit Eko Merapi: Nyancang Srengenge

Telung Gurit Eko Merapi: Nyancang Srengenge1 min read

Nyancang Srengenge

Upama bisa, srengenge kang gumlewang kae 

Arep dakcancang 

Murih ajeg manther sunare

Manggang otot bayu 

Amrih kuwagang 

Ngoyak lan nggayuh playumu 

Kebumen, Oktober 2020


SURUP 

Aja kandha menawa surup sedhela meneh teka 

Aja gugup nggonmu ngabarake 

Srengenge angslup

Ing tapel wates iki 

Aku isih kepengin nyawang 

Ombak segara ngranggeh-ngranggeh 

Jangkahing laku

Senajan ati panggah goreh 

Nalika krungu wedharing sejamu 

Kebumen, Oktober 2020


NGRUKUBI WENGI

Senajan wengi kokkrukubi 

Ora bisa nutup petenge ati 

Wengi ajeg mrambat 

Nggubed jantramu kang tansah sesambat 

Ujare kabeh gawe ribet 

Mula kudu diruket 

Apa ora jeneng ingaranan sungsang 

Ngrukupi wengi ngupadi pepadhang 

Sedheng panyawangmu bae tansah sidhem lan merem 

Damar mancung bae kesusu koksipet 

Apa pancen pandulumu sing cupet 

Coba tadhahana cahya rembulan 

Kang tumiba ing sela-selaning gegodhongan 

Coba giringen sewu konang

Lan methiki lintang-lintang 

Sadurunge ndakwa wengi 

Kang nggembuleng ing ati 

Kebumen, Oktober 2020

Eko Merapi
Latest posts by Eko Merapi (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *