Udan Sasi Juni
Udan Sasi Juni

Udan Sasi Juni1 min read

tan ana kang luwih sabar
tinimbang udaning sasi Juni
den ginudakake kepyuring kangenne
mring wit kang kinembang iku


ora ana kang luwih wicaksana
tinimbang udaning sasi Juni
den busakake tetilasing suku
kang mamang anèng dalan iku


datan ana kang luwih waskitha
tinimbang udaning sasi Juni
den umbarake apa kang ora kinocap
rumesep oyoding wit kembang iku

Puisi Asal

Sumber: https://www.demabuku.com/hujan-bulan-juni-puisi.html
Ilham Wahyudi
Latest posts by Ilham Wahyudi (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *