Wara-Wara Kaisar Misuh 2020
Wara-Wara Kaisar Misuh 2020

Wara-Wara Kaisar Misuh 20204 min read

Ing Sayembara Misuh 2020 Misuhi Pandemi, Jawasastra Culture Movement ora dhewean. Akeh para dulur sing melu nyengkuyung kalakone Sayembara Misuh. Ora bakal kurang Jawasastra ngaturake panuwun marang para dulur sing wis melu nyengkuyung jagad misuh Jawa sing kasebar internasional.

Pisanan mlebu yaiku ana Kampung Kopi Sumberdem. Salah siji desa wisata agro kanthi komoditas kopi ing ereng gunung Kawi, Kabupaten Malang. Saben kopi produksi saka Kampung Kopi Sumberdem diolah kanthi tradisional.

Ana rupa kopi robusta lan arabica. Gandheng sing mbiyantu jenenge kopi, wis cetha Kampung Kopi Sumberdem melu urun kopi kanggo ganjaran Sayembara Misuh.

Sakbanjure, ana Film Tengkorak. Ing Sayembara Misuh 2018, Film Tengkorak wis melu nyengkuyung, jebul Mas Yusron minangka sutradara Film Tengkorak isih ngersakake aweh urun arupa kaos kanggo para dulur sing menang Sayembara Misuh 2020.

Film Tengkorak kuwi film sci fi dawa kaping pisan ing Indonesia lan basa sing dinggo basa Jawa. Nek meh nonton bisa ditonton ing website Bioskop Online.

Sakliyane meneh, ana toko buku online Warung Sastra. Ngadeg wiwit taun 2018, Warung Sastra wis dadi toko buku online paling sangar neng Indonesia.

Tanpa Warung Sastra melu nyengkuyung Sayembara Misuh 2020 saiki, rasane mokal Jawasastra bisa aweh ganjaran rupa buku, ngelingi buku sing bakal diwenehake marang para juwara kuwi buku saka Warung Sastra. Mula dulur-dulur sing duwe karep tuku buku kanthi online bisa mara menyang twitter lan instagrame Warung Sastra.

Rencana desain trofi Kaisar Misuh

Kaping pungkasan, ana JTV. Stasiun televisi lokal paling gedhe ing Indonesia sing isih kuwat nganggo basa Jawa Timuran. JTV dilalah gelem mbangun kerjasama karo Jawasastra kanggo ngampanyekake kaselametane awak satengahing pandemi.

Ide Sayembara Misuh 2020 Misuhi Pandemi saiki wis diadaptasi dening JTV lumantar program Nyelathu sing tayang saben Setu jam sepuluh bengi.

Kanggo kabeh dulur sing nyengkuyung Sayembara Misuh 2020 Misuhi Pandemi ing dhuwur, Jawasastra pisan meneh ngaturake panuwun. Muga sambungan antara Jawasastra lan dulur-dulur sponsor bisa lestari lan bisa padha aweh dukungan ing tembe mbesuk.

Hasil Sayembara Misuhi Pandemi

Sayembara Misuh kaping telu kanthi tema Misuhi Pandemi wis kelakon. Prelu dimangerteni menawa Sayembara Misuh iki dudu wujud ngampanyekake misuh, mula ana temane yaiku Misuhi Pandemi.

Tujuwan misuh sajroning Sayembara Misuh 2020 ing antarane misuhi pandemi korona, lan kahanan nalika awak dhewe kudu urip bebarengan kalawan korona.

Ana kira-kira 160 peserta sajroning Sayembara Misuhi Pandemi sing dianakake Jawasastra lumantar Instagram. Kanthi wujud video, dulur-dulur Jawasastra sing melu Sayembara Misuh nguntabake rasa sing dipendhem bab kahanan pandemi. Saka 160 peserta mau, sing lolos verifikasi tema lan konten ana 51 peserta.

Verifikasi tema lan konten sing dimaksud yaiku panitia mbiji dhisik apa video sing ditampa wis padha karo tema utawa malah ora. Sakliyane iku, panitia uga langsung nggugurake peserta sing isi misuhe nggawa-nggawa perkara seksis lan SARA.

Total video 51 mau banjur diwenehake menyang para juri sing cacahe ana telu: 1) Mas Yusron, saka Film Tengkorak. 2) Mas Imam Praks saka Jawasastra. 3) Pak Nanang teka JTV. Para juri diwenehi wektu kanggo mbiji ora luwih saka rong minggu.

Standar penilaian sing dinggo yaiku kreativitas/orisinalitas, kefasihan misuh, videografi, lan pesan bab pandemi korona. Para juri bisa aweh nilai saka angka 1 nganti 10. Putusane juri ora bisa diganggu gugat.

Salah siji adegan misuh teka @jelajahnusantara_official

Nanging, ana siji-loro video sing bijine padha, mula Jawasastra jaluk pertimbangan marang juri tambahan sing sipate ad-hoc, yaiku Mas Faishol. Saka pambiyantune Mas Faishol kuwi banjur bisa ketemu sapa sing luwih ungguh antarane nilai sing padha.

Saben nilai teka juri banjur ditotal dening panitia. Peserta sing entuk biji total paling dhuwur sing kelakon diabhiseka dadi Kaisar Misuh, ditutake dening Patih, Sekjen, para menteri misuh, lan Pendekar Misuh.

Ing ngisor iki ana 13 akun Instagram sing kapilih kanggo ngisi Kraton Misuh, pepak karo biji total sing dientuk. Bisa diklik jeneng akune nek penasaran karo videone.


Kaisar Misuh @plnaga (105)

Patih Misuh @emhaishomj (102)

Sekjen Misuh @jelajahnusantara_official (100)

Menteri Perasaan Misuh @plat_dk13 (96,5)

Menteri Kebudayaan Misuh @yudhatrisna92 (96)

Menteri Pendidikan Misuh @fatimah_robaah (95)

Menteri Komunikasi Misuh @emuflihun (94,5)

Menteri Infrastruktur Misuh @donstreet88 (94)

Pendekar Misuh

@clandestiene (92) @team_xing_xing (92) @ar369rasyad (92) @mbois_en (91) @marto_paidi (91)


Menawa dulur-dulur penasaran detail pambijine kepiye, hasile bisa diunduh ing ngisor iki. Muga sarana Sayembara Misuh 2020 Misuhi Pandemi iki bisa dadi karsaning Gusti supaya pandemi korona ndang rampung. Mula, tetep jaga kesehatan lan tutke protokol kesehatan sing kudu dilakoni ya dulur kabeh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *