#GEGURITAN #SASTRA

Suwung nJemplung

Adhuh biyung , kok tresnaku wurung Atiku iyung, Dina-dina rasane wuyung Ngalor-ngidul klinthang-klinthung, kaya wong linglung Adhuh biyung Aku bingung  Aku njaluk tulung…. “Dakpungkasi sing kaya gurit iki merga wis bingung kudu nggungung tembung, dakbacutake anggonku nyuwung njemplung sinambi tongkrong […]